wright-morris-fallen-outhouse-nebraska

WRIGHT MORRIS, “Fallen Out House”, Nebraska, 1947, silver print, 8" x 10"

WRIGHT MORRIS, “Fallen Out House”, Nebraska, 1947, silver print, 8″ x 10″